הכנה לבדיקות

פיקוסלקס בדיקה בשעות הבוקר

מרוקן בדיקה בשעות הבוקר

פיקוסלקס בדיקה בשעות אחר הצהריים

מרוקן בדיקה בשעות אחר הצהריים

Contact:

Telephone: 050-2146007

Email: rosnermed@gmail.com

יצירת קשר:

Contact:

יצירת קשר:

טלפון: 050-2146007

דואר אלקטרוני: rosnermed@gmail.com

הכתוב מתייחס לזכר ונקבה כאחד ומובא בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד